Recopilació de dades

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, l’informem que les seves dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme la gestió que ofereix SOUNDERSRENT, S.L.U.
Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades davant SOUNDERSRENT, S.L.U:
Delegat de Protecció de Dades: dpd@grupoqualia.net
Pol.Ind Torrella S/N Camarasa 25613 (Lleida), admin@soundersrent.com